[Hướng dẫn] Chuẩn bị mâm cúng nhập trạch về nhà mới!

1.757.000 

Từ ngàn xưa, cha ông ta đã cho rằng mỗi vùng đất, mỗi khu vực đều có những vị Thần Linh cai quản. Nếu như lễ cúng động thổ là xin phép các vị thần để được xây dựng trên mảnh đất này, cầu nguyện quá trình khởi công diễn ra được thuận lợi may mắn thì lễ cúng nhập trạch là xin phép các vị thần để được vô ở, thành kính cầu xin mọi việc điều suôn sẻ ở nơi ở mới.